Hanna Rosenberg Consulting » Feng Shui konsultointia, mentoirointia ja valmennusta

Workshopit, luennot ja räätälöidyt tilaisuudet


  • Luennot ja koulutukset
Tarjoan yrityksellesi, järjestöllesi tai muille yhteisöille yksittäisiä luentoja ja koulutuksia sekä yhdessä suunniteltuja pidempiä kokonaisuuksia.
Aihealueina mm. mielen voima, piilevät voimavarmamme ja niiden käyttöönotto, arvot ja uskomusjärjestelmämme, aito läsnäolo, kokonaisvaltainen hyvinvointi, työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen, henkilökohtainen voimaantuminen.
Koulutukset me -hengen nostamiseksi uudelle tasolle
Työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisääminen mielen voiman avulla
Työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisääminen fengshuin avulla
  • Workshopit
Tarjoan 3-6 tunnin yksittäisiä workshopeja tai yhdessä suunniteltuja pidempiä kokonaisuuksia.
Mielen voima -workshopeissa aihealueina on mm. piilevät voimavaramme ja niiden käyttöönotto, uskomusjärjestelmämme, aito läsnäolo.
Workshopeissa saatte inspiraatiota ja innostusta työstää omaa mieltä ja tapaa toimia yhteisössä erilaisten harjoitusten kautta. Näin saatte vielä syvempää tietoa erilaisten persoonien tavasta työskennellä yhdessä tuottavasti sekä uutta intoa puhaltaa yhteen hiileen.
Arvo- workshopeissa kirkastamme yrityksenne arvomaailman ja tuomme arvot jokapäiväiseen toimintaanne. Keskitymme sanallisen ja sanattoman kommunikaation merkitykseen ja siihen, millaista energiaa välitättte asiakkaille, työkavereille ja kaikille kanssaihmisille.
Voimatila -työpajassa teemme analyysin jokaisen omasta työtilasta tai työhuoneesta sekä yhteisistä kahvi- ym. sosiaalisista tiloista. Saatte inspiraatiota ja käytännön vinkkejä valitsemaanne tilaan ja siitä, miten saatte sen voimaannuttavaksi ja pyrkimyksiänne edistäväksi. Oman näköinen ja inspiroiva työtila tuo lisää energiaa ja työhyvinvointia ja parantaa sitä kautta työmotivaatiota ja tuloksia.
  • Muut räätälöidyt tilaisuudet
Minut voi tilata erilaisiin tapahtumiin, virkistyspäiviin ja teemapäiviin puhujaksi tai alustajaksi.
Kaikissa koulutuksissani, työpajoissani ja muissa tilaisuuksissa lähdemme rakentamaan kokonaisuutta aina teidän erityistarpeiden ja toiveiden mukaan.
Toteutetaan hyvät ideat ja edetään yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla!
Ottakaa yhteyttä ja pyytäkää tarjous!